Menu
Home Page

Onnen ~ Miss Jones

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn
Welcome to our Reception class page


Croeso i dudalen Dosbarth Onnen. Rydym yn llawn plant hapus a charedig. Miss Jones, Miss Dalton, a Miss Williams sydd yn ein dysgu. Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur a chyffrous. 

 


Welcome to dosbarth Onnen's class page. We are a happy and friendly class of children.Miss Jones, Miss Dalton a Miss Williams. We are looking forward to a busy and exciting term.

 

Ein thema tymor yma, Gwanwyn 2024, yw Ein Hardal Leol. Byddwn yn dysgu am yr ardal sydd o'm cwmpas yn ogystal a straeon a hanes Cymru,

Our theme this term, Spring 2024, is Our Local Area. We will be learning about what we have around us as well as hearing stories and the history of Wales. 

 

Ein Dosbarth / Our Class 2021-22

Top